Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady č. 91 ze dne 11.2. 2009

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky – garážeč. 2574/101 v budově č.p. 2574/13, 2575/15 s pozemky parc.č. 2931/94, 2931/95 a parc.č. 2931/93, 2931/141 vše v k.ú. Žižkov – Květinková 13, 15, Praha 3 dle zák.č. 72/1994 Sb.

č.j.: 95/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 91
ze dne 11.2.2009
 
 
k vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky – garážeč. 2574/101 v budově č.p. 2574/13, 2575/15 s pozemky parc.č. 2931/94, 2931/95 a parc.č. 2931/93, 2931/141 vše v k.ú. Žižkov – Květinková 13, 15, Praha 3 dle zák.č. 72/1994 Sb.
 
 
 Rada městské části 
 
I.       b e r e   n a    v ě d o m í
 
Zápis z vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky – garáže dle zák.č. 72/1994 Sb., č. 2574/101 v budově č.p. 2574/13, 2575/15 s pozemky parc.č. 2931/94, 2931/95 a parc.č. 2931/93, 2931/141 vše v k.ú. Žižkov – Květinková 13, 15, Praha 3, dle zák.č. 72/1994 Sb., který je přílohou tohoto usnesení
 
II.      u k l á d á
         
1. Bc. I. Vlasákové, vedoucí Odboru majetku
1.1. vyhlásit nové výběrové řízení na prodej nebytové jednotky - garáže č. 2574/101 v budově č.p. 2574/13, 2575/15, s pozemky parc. č. 2931/94, 2931/95 a parc.č. 2931/93, 2931/141, vše v k.ú. Žižkov – Květinková 13, 15, Praha 3 a nabídnout ji těm, kteří si koupili byt v nástavbě budov čp. 2574/13, 2575/15 a čp. 2576/17, 2577/19 s pozemky parc.č. 2931/94, 2931/95, parc.č. 2931/90, 2931/91 a parc.č. 2931/93, 2931/141, 2931/137, 2931/88, vše k.ú. Žižkov – Květinková 13, 15, 17, 19, Praha 3
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                     starostka městské části
Login