Usnesení rady č. 81 ze dne 11.2. 2009

k zahraniční služební cestě na konferenci ohledně elektronického systému pro výměnu informací mezi příslušnými povolovacími dozorovými správními orgány členských států, tzv. IMI systém ( Internal Market Information Systém), pro služby, kterou pořádá Evropská komise v Bruselu dne 25. února 2009

č.j.: 75/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 81
ze dne 11.2.2009
 
k zahraniční služební cestě na konferenci ohledně elektronického systému pro výměnu informací mezi příslušnými povolovacími dozorovými správními orgány členských států, tzv. IMI systém ( Internal Market Information Systém), pro služby, kterou pořádá Evropská komise v Bruselu dne 25. února 2009
 
 
Rada městské části
 
 
I.                   b e r e n a v ě d o m í
 
účast na konferenci ohledně elektronického systému pro výměnu informací mezi příslušnými povolovacími dozorovými správními orgány členských států, tzv. IMI systém (Internal Market Information Systém), pro služby, kterou pořádá Evropská komise v Bruselu dne 25. února 2009
 
II.                s c h v a l u j e
 
služební cestu do Bruselu na konferenci ohledně elektronického systému pro výměnu informací mezi příslušnými povolovacími dozorovými správními orgány členských států, které se zúčastní pan Radek Šáfr, zaměstnanec Úřadu městské části, odboru živnostenského
 
III.     u k l á d á
        
1. oddělení personální práce a mezd
1.1. zajistit služební cestu organizačně a finančně
 
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části