Usnesení rady č. 77 ze dne 11.2.2009

k volným bytům

č.j.: 91/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 77
ze dne 11.2.2009
 
k volným bytům
 
Rada městské části
 
I.       bere na vědomí
            tyto volné byty:                                                                           
            Domažlická 9/1159, byt č. 4, pův. I. kat.  52,8 m2  
            Hollarovo n. 7/353V, byt č. 3, pův. I. kat. 48,7 m2
            Táboritská 24/16, byt č. 59, pův. I. kat. 47,8 m2
            Jičínská 3/1747, byt č. 9, pův. III. kat. 74,0 m2
            Slezská 130/2219, byt č. 43, pův. II. kat. 44,6 m2                             
            Sudoměřská 35/1635, byt č. 3, pův. II. kat. 73,4 m2
            Táboritská 26/17, byt č. 25, pův. I. kat. 47,8 m2 Policie ČR
            Jana Želivského 15/2387, byt č. 13, pův. I. kat. 34,2 m2
         
II.      pověřuje
          1. vedoucí OBNP
          1.1. vypsat výběrové řízení                                                          
            Domažlická 9/1159, byt č. 4, pův. I. kat.  52,8 m2  
            Hollarovo n. 7/353V, byt č. 3, pův. I. kat.48,7 m2
            Táboritská 24/16, byt č. 59, pův. I. kat. 47,8 m2
         
III.    p o s t u p u j e
          1. bytové komisi
          1.1. k návrhu na přidělení odsouhlaseným žadatelům
            Jičínská 3/1747, byt č. 9, pův. III. kat.   74,0 m2
            Slezská 130/2219, byt č. 43, pův. II. kat. 44,6 m2                             
            Sudoměřská 35/1635, byt č. 3, pův. II. kat. 73,4 m2
            Táboritská 26/17, byt č. 25, pův. I. kat. 47,8 m2 Policie ČR
 
            1.2. k návrhu na přidělení v ústupovém bydlení
            Jana Želivského 15/2387, byt č. 13, pův. I. kat. 34,2 m2
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                 starostka městské části