Usnesení rady č. 73 ze dne 11.2.2009

k vyhodnocení výběrového řízení na byt č. 11, Radhošťská 18/1623C, Praha 3

č.j.: 82/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 73
ze dne 11.2.2009
 
k vyhodnocení výběrového řízení na byt č. 11, Radhošťská 18/1623C, Praha 3
 
Rada městské části
 
I.       s c h v a l u j e
 
1. uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou l roku s  účastníkem umístěným na prvním místě výběrového řízení se Simonou BOAROVOU, za podmínek, které nabídla a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu smlouvy
 
2. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou 1 roku s účastníkem umístěným na druhém místě výběrového řízení s Ivanou DOMBKOVOU, za podmínek, které nabídla a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu smlouvy
 
3. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou 1 roku s účastníkem umístěným na třetím místě výběrového řízení s Janem CHALUPOU, za podmínek, které nabídl a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu smlouvy
 
4. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou 1 roku s účastníkem umístěným na čtvrtém místě výběrového řízení s Ing. Markem RAŠKOU, za podmínek, které nabídl a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu smlouvy
 
5. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou 1 roku s účastníkem umístěným na pátém místě výběrového řízení s Olgou VESELOU, za podmínek, které nabídla a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu smlouvy
 
6. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou 1 roku s účastníkem umístěným na šestém místě výběrového řízení s Ing. Lubošem ZIGOU, za podmínek, které nabídl a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu smlouvy
 
7. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou 1 roku s účastníkem umístěným na sedmém místě výběrového řízení s Dominikem DOSTÁLEM, za podmínek, které nabídl a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu smlouvy
 
8. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou 1 roku s účastníkem umístěným na osmém místě výběrového řízení s Denisou MAŠTALÍŘOVOU, za podmínek, které nabídla a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu smlouvy
 
9. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou 1 roku s účastníkem umístěným na devátém místě výběrového řízení s Janem CHÁBEROU, za podmínek, které nabídl a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu smlouvy
 
 
II.      u k l á d á
 
1. vedoucí OBNP
1.1 uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I.
 
  
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                     starostka městské části