Usnesení rady č. 729 ze dne 21.10.2009

k volným bytům

č.j.: 781/2009

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části

U S N E S E N Í

č. 729
ze dne 21. 10. 2009


k volným bytům

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í

Tyto volné byty:


Seifertova 1021/19, byt č. 11, pův.I. kat. 45,36 m2
Radhošťská 1623A/22, byt č. 15, pův. I. kat. 36,94 m2
Jana Želivského 1768/18, byt č. 13, pův. II. kat. 45,82 m2
Baranova 1518/26, byt č. 9, pův. I. kat. 94,86 m2Zdeněk L o c h m a n Milena K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části starostka městské části