Usnesení rady č. 726 ze dne 21.10.2009

k pověření firmy Správa komunálního majetku Praha 3, a. s. zastupováním Městské části Praha 3 na shromáždění Společenství pro dům č. p. 1826 Praha 3 - Žižkov

č.j.: 779/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 726
ze dne 21. 10. 2009
 
 
k pověření firmy Správa komunálního majetku Praha 3, a. s. zastupováním Městské části Praha 3 na shromáždění Společenství pro dům č. p. 1826 Praha 3 - Žižkov
 
Rada městské části
 
 
I.     bere na vědomí
 
pozvánku na shromáždění Společenství pro dům č. p. 1826 Praha 3 - Žižkov
 
 
II.   pověřuje
 
Správu komunálního majetku Praha 3, a. s. zastupováním Městské části Praha 3 na shromáždění Společenství pro dům č. p. 1826 Praha 3 - Žižkov
 
                  
III.    ukládá
 
1. Správě komunálního majetku Praha 3, a. s.
1.1. hlasovat ve věci dle znalosti situace a zájmu MČ Praha 3
 
 
 
 
 
         Zdeněk L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části