Usnesení rady č. 724 ze dne 21.10.2009

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2494/12 v budově čp. 2492, 2493, 2494, K Chmelnici 7 v k.ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3  

č.j.: 770/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 724
ze dne 21. 10. 2009
 
 
k vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2494/12 v budově čp. 2492, 2493, 2494, K Chmelnici 7 v k.ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3
 
 
 Rada městské části
 
I.       b e r e   n a    v ě d o m í
        
         Zápis z vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2494/12 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 539/27144 na společných částech domu čp. 2492, 2493, 2494, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na pozemcích parc.č. 2639/52, 2639/53, 2639/54 a 2639/55, 2639/56,  k.ú. Žižkov, K Chmelnici 7, Praha 3, který je přílohou tohoto usnesení
 
II.      d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit
        
         1. vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2494/12 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 539/27144 na společných částech domu čp. 2492, 2493, 2494, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na pozemcích parc.č. 2639/52, 2639/53, 2639/54 a 2639/55, 2639/56, k.ú. Žižkov, K Chmelnici 7, Praha 3 – umístění účastníků
            
 
Bytová jednotka č. 2494/12 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 539/27144 na společných částech domu čp. 2492, 2493, 2494, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na pozemcích parc.č. 2639/52, 2639/53, 2639/54 a 2639/55, 2639/56, k.ú. Žižkov
 
 
obálka č.
č.j.
nabídnutá cena
jméno účastníka výběrového řízení
2
061955/2009
2 276 500 Kč
Karel Hubáček, Monika Hubáčková
 
  
         2. prodej bytové jednotky č. 2494/12 se spoluvlastnickým podílem    v rozsahu 539/27144 na společných částech domu čp. 2492, 2493, 2494,  odpovídajícím podílem na pozemcích parc.č. 2639/52, 2639/53, 2639/54 a  2639/55, 2639/56 dle zák. č. 72/94 Sb., k.ú. Žižkov, K Chmelnici 7, Praha 3 účastníku výběrového řízení, který se umístil na prvním místě v souladu s Pravidly prodeje bytových jednotek nepronajatých, schválených usnesením ZMČ č. 153 ze dne 24.4.2008 a Podmínkami výběrového řízení
 
 
III.    u k l á d á
 
1.     Z. Lochmanovi, zástupci starosty
1.1. předložit tento materiál Zastupitelstvu městské části k projednání
 
 
          Zdeněk L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části