Usnesení rady č. 705 ze dne 7.10.2009

k revokaci usnesení Rady městské části č. 754 ze dne 3.12.2008 k sídlu firmy Správa městského portfolia Prahy 3, a. s.

č.j.: 758/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 705
ze dne 7. 10. 2009
 
 
k revokaci usnesení Rady městské části č. 754 ze dne 3.12.2008 k sídlu firmy Správa městského portfolia Prahy 3, a. s.
 
 
Rada městské části
 
 
I.   revokuje
 
usnesení Rady městské části č. 754 ze dne 3.12.2008 takto:
 
 
II. ruší
 
usnesení Rady městské části č. 754 ze dne 3.12.2008 k sídlu firmy Správa městského portfolia Prahy 3, a. s.
 
 
III.    schvaluje
 
sídlo firmy Správa majetkového portfolia Prahy 3 a. s. na adrese Olšanská 7, Praha 3
 
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části