Usnesení rady č. 704 ze dne 7.10.2009

k zakoupení mobilního kamerového systému pro vyhledávání odcizených vozidel ROADCON MOBILE

č.j.: 757/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 704
ze dne 7. 10. 2009
 
 
k zakoupení mobilního kamerového systému pro vyhledávání odcizených vozidel ROADCON MOBILE
 
 
Rada městské části
 
 
I.                  s c h v a l u j e
 
         zakoupení mobilního kamerového systému pro vyhledávání odcizených vozidel ROADCON MOBILE
 
 
II.              u k l á d á
 
         1. Mgr. J. Šmídovi, zástupci starostky
         1.1. zajistit zakoupení mobilního kamerového systému pro vyhledávání  odcizených vozidel ROADCON MOBILE
 
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části