Usnesení rady č. 703 ze dne 7.10.2009

ke generální pověření Správy zbytkového majetku MČ Praha 3 a. s. zastupováním Městské části Praha 3 na shromáždění vlastníků jednotek (společenství pro dům) v privatizovaných domech

č.j.: 756/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 703
ze dne 7. 10. 2009
 
 
ke generálnímu pověření Správy zbytkového majetku MČ Praha 3 a. s. zastupováním Městské části Praha 3 na shromáždění vlastníků jednotek (společenství pro dům) v privatizovaných domech
 
 
Rada městské části
 
 
I.       p o v ě ř u j e
 
Správu zbytkového majetku Praha 3 a.s. zastupováním Městské části Praha 3 na shromážděních Společenství vlastníků jednotek (Společenství pro dům) v privatizovaných domech
 
 
II.      u k l á d á
 
1. Správě zbytkového majetku Praha 3 a.s.
1.1 hlasovat ve věci dle znalosti a zájmů MČ Praha 3
 
 
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části