Usnesení rady č. 702 ze dne 7.10.2009

k celkové rekonstrukci souboru panelových domů Lupáčova 10, 12, 14, 16, 18, 20 – uvolnění nájemních jednotek

č.j.: 755/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 702
ze dne 7. 10. 2009
 
k celkové rekonstrukci souboru panelových domů Lupáčova 10, 12, 14, 16, 18, 20 – uvolnění nájemních jednotek
 
Rada městské části
 
I.       b e r e n a v ě d o m í
 
informaci o dalším postupu vyklizení bytových jednotek v souboru domů Lupáčova 10,12,14,16,18,20, z důvodu rekonstrukce na nebytové prostory pro OŘ MP Praha 3
 
II.      u k l á d á
 
1.     Odboru majetku
1.1. zajistit vypracování znaleckého posudku na bytové jednotky dle přílohy usnesení RMČ č. 287 ze dne 29.4.2009
1.2. zajistit vypracování znaleckého posudku na vlastní zhodnocení bytové jednotky nájemcem dle přílohy usnesení RMČ č. 287 ze dne 29.4.2009
1.3. zmapovat možnosti realitního trhu a připravit poptávkové řízení na pořízení adekvátních bytových náhrad
1.4. vypracovat potřebné právní a smluvní dokumenty pro možnou realizaci tohoto usnesení
 
2.     Z. Lochmanovi, zástupci starosty
2.1. pokračovat v jednání s nájemci bytových jednotek o poskytnutí přiměřených náhrad bydlení dle nových postupů
 
3.     Mgr. J. Šmídovi, zástupci starosty
3.1. realizovat majetkoprávní úkony
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části