Usnesení rady č. 694 ze dne 7.10.2009

k volným bytům

č.j.: 747/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 694
ze dne 7. 10. 2009
 
 
k volným bytům
 
 
Rada městské části
 
 
I.       bere na vědomí
 
          tyto volné byty:                                                       
Boleslavská 12/2193, byt č. 9, pův. II. kat             96,6 m2
Jana Želivského 22/1801, byt č. 47, pův. II. kat.     25,2 m2
Křišťanova 2/1545, byt č. 1, pův. I. kat.                59,8 m2
Rokycanova 18/279, byt č. 28, pův. I. kat.            52,1 m2                
Slezská 114/2138, byt č. 31, pův. II. kat.               54,6 m2
Sudoměřská 35/1636, byt č. 18, pův. II. kat.          95,5 m2
Vinohradská 139/1888, byt č. 15, pův. I. kat.         33,0 m2
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části