Usnesení rady č. 692 ze dne 7.10.2009

k  rekonstrukci  nebytových prostor v domě s pečovatelskou službou č.p. 268, ul. Roháčova č.o. 24, 26 za účelem vybudování kavárny

č.j.: 745/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 692
ze dne 7. 10. 2009
 
 
k  rekonstrukci  nebytových prostor v domě s pečovatelskou službou č.p. 268, ul. Roháčova č.o. 24, 26 za účelem vybudování kavárny
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
1. předloženou projektovou dokumentaci na rekonstrukci nebytových prostor za účelem vybudování kavárny
2. rekonstrukci nebytových prostor za účelem vybudování kavárny    v rozsahu dle projektové dokumentace
 
 
II.      u k l á d á
 
1. firmě Investiční a rozvojová Praha 3 a.s.
     1.1. zajistit realizaci dle bodu I/ 2 tohoto usnesení, včetně zajištění stavebního povolení 
 
 
          Mgr. Martin B e n d a                                Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části