Usnesení rady č. 871 ze dne 16.12. 2009

k volným bytům  

č.j.: 939/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 871
ze dne 16. 12. 2009
 
 
k volným bytům
 
 
Rada městské části
 
 
I.       bere na vědomí
 
          tyto volné byty:                                                       
          Baranova 6/1899, byt č. 63, pův. I. kat                  33,6 m2
              Basilejské nám. 8/97, byt č. 22, pův. I. kat.            44,8 m2
          Biskupcova 12/347, byt č. 16, pův. I. kat.              72,9 m2
          Českobratrská 7/272, byt č. 3, pův. I. kat.             43,8 m2
          Hollarovo nám. 13/351V, byt č. 9, pův. I. kat.       58,4 m2
          Husitská 74/114, byt č. 8, pův. III. kat.                  79,3 m2
          Jičínská 49/1786, byt č. 1, pův. II. kat.                  26,9 m2
          Koněvova 184/2399, byt č. 16, pův. I. kat.            61,5 m2                
 
  
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části