Usnesení rady č. 61 ze dne 28.1. 2009

ke schválení konání kulturní akce „Multižánrový festival na cestách – Šapitó 2009“ na nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3

č.j.: 72/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 61
ze dne 28.1.2009
 
 
ke schválení konání kulturní akce „Multižánrový festival na cestách – Šapitó 2009“ na nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3
 
 
Rada městské části
 
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
1. žádost o schválení konání kulturní akce „Multižánrový festival na cestách – Šapitó 2009“ na nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3
Termín konání akce: 10.6.2009 do 18.6.2009 vždy do 22:00 hodin
Organizátor akce: Jan Smigmator, Kosmákova 1, Jihlava
 
2. negativní stanovisko Odboru technické správy majetku a investic č.j. 34/09/OTSMI/Cal
 
II.      n e s c h v a l u j e 
konání kulturní akce „Multižánrový festival na cestách – Šapitó 2009“ na nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3
         Termín konání akce: 10.6.2009 do 18.6.2009 vždy do 22:00 hodin
Organizátor akce: Jan Smigmator, Kosmákova 1, Jihlava
 
III.    u k l á d á
         1. vedoucímu Odboru technické správy majetku a investic
         1.1. navrhnout náhradní prostory pro konání akce
 
2. vedoucí Odboru kultury
         2.1. projednat s organizátory konání akce v jiné lokalitě
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části