Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady č. 390 ze dne 27.5.2009

k odměnám vedoucím odborů Úřadu městské části

č.j.: 410/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 390
ze dne 27.5.2009
 
k odměnám vedoucím odborů Úřadu městské části
 
Rada městské části
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
 
      návrh Ing. Petra Fišera, pověřeného zastupováním tajemníka Úřadu  městské části na přiznání odměn vedoucím odborů Úřadu městské části
 
II.      s c h v a l u j e
 
      odměny vedoucím odborů Úřadu městské části za plnění mimořádných  pracovních úkolů v průběhu I. pololetí roku 2009 dle přílohy, která je neveřejnou součástí tohoto usnesení
 
III.    u k l á d á
 
1. oddělení personální práce a mezd
         1.1 zajistit vyplacení odměn
  
 
        Mgr. Martin B e n d a                                Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                     starostka městské části
Login