Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady č. 387 ze dne 27.5.2009

k prodeji pozemků parc. č. 2930/22, 3030/2 vše v  k. ú. Žižkov, Praha 3, z důvodu majetkoprávního narovnání

č.j.: 411/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 387
ze dne 27.5.2009
 
 
k prodeji pozemků parc. č. 2930/22, 3030/2 vše v  k. ú. Žižkov, Praha 3, z důvodu majetkoprávního narovnání
 
 
Rada městské části
 
I.       bere na vědomí
- usnesení Rady Městské části Praha 3 č. 19 ze dne 9.1. 2008 o z
         prodej pozemků parc. č. 2930/22, 3030/2 vše v k. ú. Žižkov
 
II.      doporučuje
         Zastupitelstvu městské části
 
         schválit
         prodej pozemků parc. č. 2930/22, 3030/2 vše v  k. ú. Žižkov, společnosti  Pražská teplárenská a.s., IČ 452 73 600, za cenu stanovenou dohodou v celkové výši 4.000.000,- Kč
 
III.    ukládá
 
         1. Mgr. J. Šmídovi, zástupci starosty městské části
         1.1. předložit tento materiál Zastupitelstvu městské části k projednání
 
 
 
 
        Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části
Login