Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady č. 488 ze dne 15.7.2009

ke stanovení platu vedoucího Odboru hospodářské správy Úřadu městské části

č.j.: 510/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 488
ze dne 15.7.2009
 
ke stanovení platu vedoucího Odboru hospodářské správy Úřadu městské části
 
 
Rada městské části
 
 
I.            b e r e   n a   v ě d o m í
        
      návrh Ing. Petr Fišera, pověřeného zastupováním tajemníka Úřadu městské části, na stanovení platu vedoucího Odboru hospodářské správy Úřadu městské části
 
II.      s t a n o v u j e
 
      plat vedoucímu Odboru hospodářské správy Úřadu městské části Ing. Janu Gebauerovi s účinností od 1.8.2009 podle přílohy, která je neveřejnou součástí tohoto usnesení
 
III.    u k l á d á
        
      1. oddělení personální práce a mezd
         1.1. zajistit vyplácení platu
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části     
Login