Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady č. 487 ze dne 15.7.2009

k žádosti pana Marcela Hubáčka o prodloužení lhůty pro podepsání kupních smluv na bytové jednotky č. 2662/23 a 2563/17, v budově čp. 2662 a 2563, k.ú. Žižkov, Pod Lipami 1 a 29, Praha 3

č.j.: 508/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 487
ze dne 15.7.2009
 
k žádosti pana Marcela Hubáčka o prodloužení lhůty pro podepsání kupních smluv na bytové jednotky č. 2662/23 a 2563/17, v budově čp. 2662 a 2563, k.ú. Žižkov, Pod Lipami 1 a 29, Praha 3
 
 
Rada městské části
 
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
 
žádost pana Marcela Hubáčka ze dne 3.7.2009 o prodloužení lhůty pro podepsání kupních smluv na bytové jednotky č. 2662/23 a 2563/17, v budově čp. 2662 a 2563, k.ú. Žižkov, Pod Lipami 1 a 29, Praha 3, která je přílohou tohoto usnesení
 
 
 
II.               s c h v a l u j e
 
prodloužení lhůty pro podepsání kupních smluv na bytové jednotky č. 2662/23 a 2563/17, v budově čp. 2662 a 2563, k.ú. Žižkov, Pod Lipami 1 a 29, Praha 3 a to do 15.9.2009, na základě administrativního nedostatku ÚMČ Praha 3  
 
     
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části
Login