Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady č. 483 ze dne 15.7.2009

ke stanovisku Městské části Praha 3 k Petici a požadavkům občanů Městské části Praha 3 za změnu pravidel prodeje bytů ve IV. etapě privatizace bytů a na podporu prohlášení Občanského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOBĚ „CO CHCEME“

č.j.: 514/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 483
ze dne 15.7.2009
 
 
ke stanovisku Městské části Praha 3 k Petici a požadavkům občanů Městské části Praha 3 za změnu pravidel prodeje bytů ve IV. etapě privatizace bytů a na podporu prohlášení Občanského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOBĚ „CO CHCEME“
 
 
Rada městské části
 
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
 
-         právní posouzení jednotlivých bodů petice
-         vyjádření k petici OMA MČ Praha 3
-         vyjádření OOS Praha 3
 
 
II.      n e s o u h l a s í
 
         s požadavky uvedenými v jednotlivých bodech Petice a vyjadřuje stanovisko, že tyto požadavky jsou nerealizovatelné
  
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části
Login