Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady č. 482 ze dne 15.7.2009

k vypracování lokalizační studie odtahového parkoviště městské policie v blízkosti plánované výstavby garáží O2, mezi ulicemi Želivského a Olšanská, k.ú. Žižkov

č.j.: 515/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 482
ze dne 15.7.2009
 
 
k vypracování lokalizační studie odtahového parkoviště městské policie v blízkosti plánované výstavby garáží O2, mezi ulicemi Želivského a Olšanská, k.ú. Žižkov
 
Rada městské části
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
usnesení Výboru pro územní rozvoj a majetek ZMČ ze dne 16.6. 2009   
 
II.      s c h v a l u j e
         objednání lokalizační studie odtahového parkoviště městské policie  v blízkosti plánované výstavby garáží O2, mezi ulicemi Želivského a Olšanská, k.ú. Žižkov
 
III.     u k l á d á
 
1. Ing. arch. Z. Fikarovi, vedoucímu OÚR
1.1. objednat vypracování lokalizační studie odtahového parkoviště městské policie v blízkosti plánované výstavby garáží O2, mezi ulicemi Želivského a Olšanská, k.ú. Žižkov u architektonického ateliéru BDA Architekti, s.r.o., Ing.arch. Richard Bartík, dle cenové nabídky ze dne 9.července 2009, v ceně 107.100,-Kč, včetně DPH
 
1.2. korigovat a koordinovat zpracování lokalizační studie odtahového parkoviště městské policie dle pokynů Výboru pro územní rozvoj a majetek ZMČ P3
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části
Login