Usnesení rady č. 204 ze dne 18.3.2009

ke zmocnění pro firmu Správa komunálního majetku Praha 3, a.s. jako zadavatele veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v rámci  investičních výdajů do bytového a nebytového fondu městské části pro rok 2009

č.j.: 216/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 204
ze dne 18.3.2009
 
 
ke zmocnění pro firmu Správa komunálního majetku Praha 3, a.s. jako zadavatele veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v rámci  investičních výdajů do bytového a nebytového fondu městské části pro rok 2009
 
 
Rada městské části
 
 
I.       z m o c ň u j e  
 
firmu Správa komunálního majetku Praha 3, a.s.
jako zadavatele veřejných zakázek ve smyslu § 2, odst. 2, písm. d) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách k realizaci výběrových řízení na dodavatele stavebních prací níže uvedených zakázek:
 
a)     Rekonstrukce kotelny Baranova 10/1878
b)    Rekonstrukce kotelny Baranova 6/1899
c)     Rekonstrukce kotelny Na Vápence 25/2443
d)    Rekonstrukce kotelny Vinohradská 139/1888
e)     Rekonstrukce kotelny Lucemburská 40/1856
f)      Rekonstrukce kotelny Čajkovského 15/2421
g)     Revitalizace panelového domu Baranova 40/678
h)     Revitalizace panelového domu Sudoměřská 52/893
 
  
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části