Usnesení rady č. 739 ze dne 19.11. 2008

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1043 v k. ú. Vinohrady, dle zák. č. 72/1994 Sb., Nitranská 16, Praha 3

č. j.:775/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 739
ze dne 19.11.2008
 
k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1043 v k. ú. Vinohrady, dle zák. č. 72/1994 Sb., Nitranská 16, Praha 3
 
Rada městské části
 
I.         d o p o r u č u j e
 
            Zastupitelstvu městské části
 
            schválit
prodej pronajatých bytových jednotek, dle zák. č. 72/1994 Sb., níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu
 
Bytová jednotka č. 1043/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 337/10612 na společných částech budovy čp. 1043 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2875/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2875/3 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : XXXXX
Cena:  453 109,00
 
Bytová jednotka č. 1043/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 854/10612 na společných částech budovy čp. 1043 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2875/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2875/3 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : XXXXX
Cena: 1 400 165,00
 
Bytová jednotka č. 1043/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 896/10612 na společných částech budovy čp. 1043 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2875/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2875/3 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : XXXXX
Cena: 1 623 155,00
 
Bytová jednotka č. 1043/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 896/10612 na společných částech budovy čp. 1043 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2875/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2875/3 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : XXXXX
Cena: 1 621 345,00
 
Bytová jednotka č. 1043/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 899/10612 na společných částech budovy čp. 1043 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2875/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2875/3 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : XXXXX
Cena: 1 608 794,00
 
 
Bytová jednotka č. 1043/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 899/10612 na společných částech budovy čp. 1043 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2875/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2875/3 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : XXXXX
Cena: 1 608 794,00
Bytová jednotka č. 1043/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 915/10612 na společných částech budovy čp. 1043 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2875/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2875/3 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : XXXXX
Cena: 1 591 677,00
 
Bytová jednotka č. 1043/8 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 915/10612 na společných částech budovy čp. 1043 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2875/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2875/3 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : XXXXX
Cena: 1 591 677,00
 
Bytová jednotka č. 1043/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 671/10612 na společných částech budovy čp. 1043 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2875/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2875/3 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : XXXXX
Cena: 1 167 230,00
 
Bytová jednotka č. 1043/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 530/10612 na společných částech budovy čp. 1043 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2875/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2875/3 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : XXXXX
Cena:  921 955,00
 
Bytová jednotka č. 1043/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 667/10612 na společných částech budovy čp. 1043 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2875/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2875/3 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : XXXXX
Cena: 1 160 271,00
 
Bytová jednotka č. 1043/12 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 480/10612 na společných částech budovy čp. 1043 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2875/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2875/3 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : XXXXX
Cena:  640 578,00
 
 
Ceny uvedené u jednotlivých bytových jednotek jsou maximální ceny, které mohou být sníženy v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části č. 153 ze dne 24.4.2008
 
 
II.        u k l á d á
 
            1. Z. Lochmanovi, zástupci starosty městské části
            1.1. předložit tento materiál Zastupitelstvu městské části k projednání
 
 
         Mgr. Jiří M a t u š e k                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části