Usnesení rady č. 737 ze dne 19.11. 2008

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1826 vše v k. ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Zelenky - Hajského 1

č. j.:773/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 737
ze dne 19.11.2008
 
k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1826 vše v k. ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Zelenky - Hajského 1
 
 
Rada městské části
 
 
I.         d o p o r u č u j e
 
            Zastupitelstvu městské části
 
            schválit
prodej pronajatých bytových jednotek dle zák. č. 72/1994 Sb. níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu
 
Bytová jednotka č. 1826/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 864/18131 na společných částech budovy čp. 1826 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2078 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : XXXXX
Cena: 1 694 331,00
 
Bytová jednotka č. 1826/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 812/18131 na společných částech budovy čp. 1826 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2078 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : XXXXX
Cena: 1 592 357,00
 
Bytová jednotka č. 1826/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 578/18131 na společných částech budovy čp. 1826 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2078 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : XXXXX
Cena: 1 136 366,00
 
Bytová jednotka č. 1826/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 482/18131 na společných částech budovy čp. 1826 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2078 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : XXXXX
Cena:  945 217,00
 
Bytová jednotka č. 1826/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 759/18131 na společných částech budovy čp. 1826 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2078 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : XXXXX
Cena: 1 499 808,00
 
Bytová jednotka č. 1826/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 789/18131 na společných částech budovy čp. 1826 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2078 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : XXXXX
Cena: 1 559 089,00
 
Bytová jednotka č. 1826/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 721/18131 na společných částech budovy čp. 1826 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2078 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : XXXXX
Cena: 1 421 114,00
Bytová jednotka č. 1826/8 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 775/18131 na společných částech budovy čp. 1826 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2078 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : XXXXX
Cena: 1 529 448,00
 
Bytová jednotka č. 1826/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 765/18131 na společných částech budovy čp. 1826 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2078 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : XXXXX
Cena: 1 511 664,00
 
Bytová jednotka č. 1826/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 792/18131 na společných částech budovy čp. 1826 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2078 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : XXXXX
Cena: 1 565 017,00
 
Bytová jednotka č. 1826/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 720/18131 na společných částech budovy čp. 1826 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2078 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : XXXXX
Cena: 1 419 143,00
 
Bytová jednotka č. 1826/12 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 775/18131 na společných částech budovy čp. 1826 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2078 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : XXXXX
Cena: 1 531 424,00
 
Bytová jednotka č. 1826/13 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 756/18131 na společných částech budovy čp. 1826 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2078 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : XXXXX
Cena: 1 499 505,00
 
Bytová jednotka č. 1826/14 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 778/18131 na společných částech budovy čp. 1826 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2078 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : XXXXX
Cena: 1 559 089,00
 
Bytová jednotka č. 1826/15 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 729/18131 na společných částech budovy čp. 1826 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2078 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : XXXXX
Cena: 1 436 882,00
 
Bytová jednotka č. 1826/16 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 850/18131 na společných částech budovy čp. 1826 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2078 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : XXXXX
Cena: 1 679 627,00
 
Bytová jednotka č. 1826/17 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 763/18131 na společných částech budovy čp. 1826 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2078 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : XXXXX
Cena: 1 507 712,00
 
Bytová jednotka č. 1826/19 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 726/18131 na společných částech budovy čp. 1826 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2078 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : XXXXX
Cena: 1 430 964,00
 
Bytová jednotka č. 1826/20 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 781/18131 na společných částech budovy čp. 1826 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2078 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : XXXXX
Cena: 1 543 281,00
 
Bytová jednotka č. 1826/21 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 969/18131 na společných částech budovy čp. 1826 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2078 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : XXXXX
Cena: 1 909 929,00
 
Bytová jednotka č. 1826/22 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1137/18131 na společných částech budovy čp. 1826 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2078 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : XXXXX
Cena: 2 241 063,00
 
Bytová jednotka č. 1826/23 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 773/18131 na společných částech budovy čp. 1826 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2078 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : XXXXX
Cena: 1 523 607,00
 
 
Ceny uvedené u jednotlivých bytových jednotek jsou maximální ceny, které mohou být sníženy v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části č. 153 ze dne 24. 4. 2008
 
 
II.        u k l á d á
 
            1. Z. Lochmanovi, zástupci starosty městské části
1.1. předložit prodej pronajatých bytových jednotek ke schválení Zastupitelstvu
městské části
 
  
         Mgr. Jiří M a t u š e k                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části