Usnesení rady č. 736 ze dne 19.11. 2008

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1374 v k. ú. Žižkov, dle zák. č. 72/1994 Sb., Baranova 17, Praha 3

č. j.:772/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 736
ze dne 19.11.2008
 
k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1374 v k. ú. Žižkov, dle zák. č. 72/1994 Sb., Baranova 17, Praha 3
 
 
Rada městské části
 
I.         d o p o r u č u j e
 
            Zastupitelstvu městské části
 
            schválit
prodej pronajatých bytových jednotek, dle zák. č. 72/1994 Sb., níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu
 
Bytová jednotka č. 1374/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 549/12634 na společných částech budovy čp. 1374 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1580/1 a věcně příslušných pozemcích parc.č. 1580/7, 1580/8 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : XXXXX
Cena: 1 506 987,00
 
Bytová jednotka č. 1374/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 666/12634 na společných částech budovy čp. 1374 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1580/1 a věcně příslušných pozemcích parc.č. 1580/7, 1580/8 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : XXXXX
Cena: 1 834 808,00
 
Bytová jednotka č. 1374/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 522/12634 na společných částech budovy čp. 1374 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1580/1 a věcně příslušných pozemcích parc.č. 1580/7, 1580/8 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : XXXXX
Cena: 1 411 993,00
 
Bytová jednotka č. 1374/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 437/12634 na společných částech budovy čp. 1374 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1580/1 a věcně příslušných pozemcích parc.č. 1580/7, 1580/8 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : XXXXX
Cena: 1 225 771,00
 
Bytová jednotka č. 1374/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 550/12634 na společných částech budovy čp. 1374 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1580/1 a věcně příslušných pozemcích parc.č. 1580/7, 1580/8 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : XXXXX
Cena: 1 545 482,00
 
Bytová jednotka č. 1374/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 662/12634 na společných částech budovy čp. 1374 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1580/1 a věcně příslušných pozemcích parc.č. 1580/7, 1580/8 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : XXXXX
Cena: 1 827 098,00
Bytová jednotka č. 1374/8 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 524/12634 na společných částech budovy čp. 1374 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1580/1 a věcně příslušných pozemcích parc.č. 1580/7, 1580/8 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : XXXXX
Cena: 1 420 023,00
 
Bytová jednotka č. 1374/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 195/12634 na společných částech budovy čp. 1374 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1580/1 a věcně příslušných pozemcích parc.č. 1580/7, 1580/8 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : XXXXX
Cena:  546 969,00
 
Bytová jednotka č. 1374/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 435/12634 na společných částech budovy čp. 1374 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1580/1 a věcně příslušných pozemcích parc.č. 1580/7, 1580/8 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : XXXXX
Cena: 1 222 336,00
 
Bytová jednotka č. 1374/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 561/12634 na společných částech budovy čp. 1374 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1580/1 a věcně příslušných pozemcích parc.č. 1580/7, 1580/8 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : XXXXX
Cena: 1 576 391,00
 
Bytová jednotka č. 1374/12 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 662/12634 na společných částech budovy čp. 1374 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1580/1 a věcně příslušných pozemcích parc.č. 1580/7, 1580/8 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : XXXXX
Cena: 1 827 098,00
 
Bytová jednotka č. 1374/13 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 527/12634 na společných částech budovy čp. 1374 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1580/1 a věcně příslušných pozemcích parc.č. 1580/7, 1580/8 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : XXXXX
Cena: 1 428 153,00
 
Bytová jednotka č. 1374/14 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 195/12634 na společných částech budovy čp. 1374 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1580/1 a věcně příslušných pozemcích parc.č. 1580/7, 1580/8 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : XXXXX
Cena:  546 969,00
 
Bytová jednotka č. 1374/15 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 437/12634 na společných částech budovy čp. 1374 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1580/1 a věcně příslušných pozemcích parc.č. 1580/7, 1580/8 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : XXXXX
Cena: 1 227 956,00
 
Bytová jednotka č. 1374/17 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 674/12634 na společných částech budovy čp. 1374 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1580/1 a věcně příslušných pozemcích parc.č. 1580/7, 1580/8 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : XXXXX
Cena: 1 860 218,00
 
Bytová jednotka č. 1374/18 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 527/12634 na společných částech budovy čp. 1374 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1580/1 a věcně příslušných pozemcích parc.č. 1580/7, 1580/8 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : XXXXX
Cena: 1 428 153,00
 
Bytová jednotka č. 1374/19 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 195/12634 na společných částech budovy čp. 1374 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1580/1 a věcně příslušných pozemcích parc.č. 1580/7, 1580/8 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : XXXXX
Cena:  546 969,00
Bytová jednotka č. 1374/20 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 435/12634 na společných částech budovy čp. 1374 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1580/1 a věcně příslušných pozemcích parc.č. 1580/7, 1580/8 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : XXXXX
Cena: 1 222 336,00
 
Bytová jednotka č. 1374/22 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 662/12634 na společných částech budovy čp. 1374 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1580/1 a věcně příslušných pozemcích parc.č. 1580/7, 1580/8 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : XXXXX
Cena: 1 823 788,00
 
Bytová jednotka č. 1374/23 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 508/12634 na společných částech budovy čp. 1374 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1580/1 a věcně příslušných pozemcích parc.č. 1580/7, 1580/8 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : XXXXX
Cena: 1 374 123,00
 
Bytová jednotka č. 1374/25 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 589/12634 na společných částech budovy čp. 1374 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1580/1 a věcně příslušných pozemcích parc.č. 1580/7, 1580/8 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : XXXXX
Cena: 1 652 126,00
 
Bytová jednotka č. 1374/26 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 401/12634 na společných částech budovy čp. 1374 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1580/1 a věcně příslušných pozemcích parc.č. 1580/7, 1580/8 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : XXXXX
Cena: 1 126 797,00
 
 
Ceny uvedené u jednotlivých bytových jednotek jsou maximální ceny, které mohou být sníženy v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části č. 153 ze dne 24.4.2008
 
 
II.      ukládá
 
          1. Z. Lochmanovi, zástupci starosty městské části
          1.1. předložit tento materiál Zastupitelstvu městské části k projednání
 
 
 
         Mgr. Jiří M a t u š e k                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části