Usnesení rady č. 735 ze dne 19.11. 2008

k revokaci usnesení Rady městské části č. 649 ze dne 22.10.2008 k podnětům komise obchodních aktivit Rady městské části v bodě II.9. garážová stání Pod Lipami, bod 1.

č. j.:776/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 735
ze dne 19.11.2008
 
k revokaci usnesení Rady městské části č. 649 ze dne 22.10.2008 k podnětům komise obchodních aktivit Rady městské části v bodě II.9. garážová stání Pod Lipami, bod 1.
 
 
Rada městské části
 
 
I.       r e v o k u j e
 
         usnesení Rady městské části č. 649 ze dne 22.10.2008 k podnětům komise obchodních aktivit Rady městské části v bodě II.9. garážová stání Pod Lipami, bod 1., takto:
 
1. zaslat dopisy všem novým vlastníkům bytových jednotek v nástavbách s nabídkou možnosti pronájmu garážových stání. Garážová stání nabídnout za 2.000 Kč/m2/rok.
 
  
         Mgr. Jiří M a t u š e k                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části