Usnesení rady č. 720 ze dne 19.11. 2008

k veřejné zakázce na služby ve zjednodušeném podlimitním řízení „Převod bytových a nebytových jednotek“

č. j.:758/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 720
ze dne 19.11.2008
 
k veřejné zakázce na služby ve zjednodušeném podlimitním řízení „Převod bytových a nebytových jednotek“
 
 
Rada městské části
 
I.         s c h v a l u j e
 
1. zadání veřejné zakázky na služby ve zjednodušeném podlimitním řízení „Převod bytových a nebytových jednotek“
2. kritérium pro zadání veřejné zakázky – ekonomická výhodnost nabídky dle § 78, odst. 1, písm. a) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ( dále jen zákona)
3. požadavky na splnění kvalifikace – základní kvalifikační předpoklady dle § 53, odst.1, 2) zákona, profesní kvalifikační předpoklady dle § 54, písm. a, b, c, d) zákona, ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady § 55, odst. 1, písm. a, zákona, technické kvalifikační předpoklady § 56, odst. 2, písm. c, e, h) zákona
4. obeslat níže uvedené firmy:
 
            a) RAK CZ, a.s., Havelská 25, Praha 1
            b) Jaroslav Bierhanzl – REA, Klíšská 994/131, Ústí nad Labem         
            c) CENTRA, a.s., Anděl City, Plzeňská 5b, Praha 5
            d) RK Sever, s.r.o., Pod Tratí 1914/5, Praha 5
            e) RÁJ nemovitostí, s.r.o., Jičínská 4, Praha 3
 
 
II.        j m e n u j e
 
hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek v tomto složení:

členové      
                                                    
1. Lochman Zdeněk                                        .          
2. Šmíd Jan Mgr.                                            .          
3. Vlasáková Iveta Bc.                                   
4. Benda Martin Mgr.                                    
5. Fišer Petr Ing.                                            

náhradníci
1. Janoušek Jiří PhDr
2. Matušek Jiří Mgr
3. Hájková Eva Mgr.
4. Gebauer Jan Ing.
5. Cihelková Eva
 
 
 
         Mgr. Jiří M a t u š e k                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části