Usnesení rady č. 48 ze dne 23.1.2008

k podnětům komise obchodních aktivit Rady městské části

č. j.:52/2008

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

U S N E S E N Í

č. 48

ze dne 23.1.2008

k podnětům komise obchodních aktivit Rady městské části

Rada městské části

I.       b e r e   n a  v ě d o m í

zápis č. 1 ze zasedání komise obchodních aktivit Rady městské části ze dne 21.1.2008

II.      s c h v a l u j e

         doporučení komise obchodních aktivit Rady městské části

         1. výběrové řízení č. 256

         2. výběrové řízení č. 257

         3. volné nebytové prostory – využití pro VŘ

         4. žádosti o změny nájemních smluv

         5. žádosti o přidělení nebytového prostoru

         6. žádosti o snížení nájmu

         7. žádosti o prodloužení NS

         8. žádost o podnájem

         9. ukončení nájmu, výpovědi

         10. právní záležitosti

         dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Zdeněk Lochman                     Milena Kozumplíková

zást. starosty městské části    starostka městské části