Usnesení rady č. 46 ze dne 23.1.2008

ke stanovení platů vedoucích odborů Úřadu městské části

č. j.:50/2008

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

U S N E S E N Í

č. 46

ze dne 23.1.2008

ke stanovení platů vedoucích odborů Úřadu městské části

Rada městské části

I.       b e r e  n a   v ě d o m í

návrh Ing. Petra Fišera, pověřeného zastupováním tajemníka Úřadu městské části, na stanovení platů vedoucích odborů Úřadu městské části

II.      s t a n o v u j e

         plat vedoucím odborů Úřadu městské části s účinností od 1.1.2008 podle přílohy, která je neveřejnou součástí tohoto usnesení

III.    u k l á d á

         1. oddělení personální práce a mezd

         1.1. zajistit vyplácení platů

Zdeněk Lochman                     Milena Kozumplíková

zást. starosty městské části    starostka městské části