Usnesení rady č. 43 ze dne 23.1.2008

k objednání odborného Posouzení vlivu hromadných garáží na Škroupově náměstí a na Náměstí Jiřího z Poděbrad na dopravní zatížení v okolí

č. j.:47/2008

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

U S N E S E N Í

č. 43

ze dne 23.1.2008

k objednání odborného Posouzení vlivu hromadných garáží na Škroupově náměstí a na Náměstí Jiřího z Poděbrad na dopravní zatížení v okolí

Rada městské části

I.       bere na vědomí

         doporučení Výboru pro územní rozvoj a majetek ZMČ P3 ze dne 16.10.2007

II.      schvaluje

objednání odborného Posouzení vlivu hromadných garáží na Škroupově náměstí a na Náměstí Jiřího z Poděbrad na dopravní zatížení v okolí v ceně 181.356 Kč, včetně DPH dle nabídky na zakázku firmy M.O.Z. Konsult s.r.o., Washingtonova 1599/17, 110 00 Praha 1, IČO 26686506 ze dne 17.1.2008

III.    ukládá

1. vedoucímu OÚR

1.1. objednat vypracování odborného posouzení v ceně 181.356 Kč včetně DPH dle nabídky M.O.Z. Consult s. r. o., Washingtonova 1599/17, 110 00 Praha 1, IČO 26686506 ze dne 17.1.2008

1.2.  během zpracování analýzy a odborného posouzení koordinovat práce s pracovníky OD ÚMČ P3 a postupem zprovoznění parkovací zóny

Zdeněk Lochman                     Milena Kozumplíková

zást. starosty městské části    starostka městské části