Usnesení rady č. 383 ze dne 28.5. 2008

k humanizaci bytového a domovního fondu v majetku Městské části Praha 3

č. j.:398/2008

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 383
ze dne 28.5.2008
 
k humanizaci bytového a domovního fondu v majetku Městské části Praha 3
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
         záměr humanizace bytového a domovního fondu
 
 
II.      u k l á d á
 
         1. Z. Lochmanovi, zástupci starosty
         1.1. připravit výběr bytů a domů pro realizaci záměru
         1.2. zpracovat a předložit technické a ekonomické hodnocení bytů a domů
         1.3. společně s právní kanceláří vypracovat právní rozbor a příslušné smlouvy
 
         2. Správě komunálního majetku Praha 3, a,. s.
         2.1. připravit analýzy k realizaci záměru
 
 
Mgr. Martin  B e n d a                   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části