Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 21. 2. 2007 č. 91

k podnětům bytové komise Rady městské části

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

            zápis č. 5 ze zasedání bytové komise Rady městské části ze dne 14. 2. 2007

II.        s c h v a l u j e

            doporučení bytové komise Rady městské části

1. žádosti o prodloužení doby nájmu, resp. uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou

2.  žádost o převod bytu z výběrového řízení na jinou osobu

3.  žádosti o výměnu bytů, resp. výměnu bytu za jiný

4.  žádost cizince se statutem uprchlíka

5.  žádosti o přechod nájmu bytu

6.  žádost o snížení nájemného – byt z výběrového řízení

7.  žádosti o nájem bytu

8.  různé

dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Mgr. Martin  B e n d a     Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty                 starostka městské části

Login