Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 21. 2. 2007 č. 90

k Mandátní smlouvě na komplexní realizaci prodeje bytových a nebytových jednotek Pod Lipami 29, 31, 33, 35, 37, 39, 46, 48, 50 Praha 3, k. ú. Žižkov

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

            návrh Mandátní smlouvy na komplexní realizaci prodeje bytových a nebytových jednotek Pod Lipami 29, 31, 33, 35, 37, 39, 46, 48, 50 Praha 3, k. ú. Žižkov dle zákona č. 72/94 Sb. mezi Městskou částí Praha 3 a Realitní kanceláří Sever, s. r. o., který je přílohou tohoto usnesení

II.        s c h v a l u j e

            návrh Mandátní smlouvy na komplexní realizaci prodeje bytových a nebytových jednotek Pod Lipami 29, 31, 33, 35, 37, 39, 46, 48, 50 Praha 3, k. ú. Žižkov dle zákona č. 72/94 Sb. mezi Městskou částí Praha 3 a Realitní kanceláří Sever, s. r. o.

III.      u k l á d á

            1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

            1.1. podepsat shora citovanou mandátní smlouvu

Mgr. Martin  B e n d a     Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty                 starostka městské části

Login