Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 14. 2. 2007 č. 88

k souhlasu s natáčením reklamního spotu v bytovém domě Táboritská 22/15, Praha 3

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

žádost společnosti Film Makers, s.r.o. o souhlas s natáčením reklamního spotu v bytovém domě Táboritská 22/15, Praha 3

II.        s o u h l a s í

s natáčením dle bodu I., a to dne 17. února 2007 v čase od 18,00 hod. do maximálně 24,00 hod. za úhradu ve výši 30 000 Kč bez DPH a dle další specifikace uvedené ve smlouvě o dočasném užívání

III.      u k l á d á

            1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

1.1. podepsat smlouvu o dočasném užívání, která je uvedena v příloze tohoto usnesení

            2. Z. Lochmanovi, zástupci starosty

2.1. zajistit písemnou informaci pro nájemce bytů a součinnost technika příslušné domovní správy SKM Praha 3, a.s.

Mgr. Martin  B e n d a     Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty                 starostka městské části

Login