Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 14. 2. 2007 č. 86

ke jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Základní škola, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Rada městské části

I.         j m e n u j e

            komisi pro konkurzní řízení na ředitele ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic ve složení:

předseda:

Mgr. Jiří Matušek – MČ Praha 3

členové:

Mgr. Přemysl Hrabě – MČ Praha 3

Mgr. Jana Turečková – Česká školní inspekce

PhDr. Zdenka Klesnilová – Odbor školství MHMP

Mgr. Jan Piruchta – ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3

Mgr. Václav Havelka – odborník, ZŠ K Lučinám, Praha 3

Doc. Mgr. Ing. Daniel Novák CSc. – školská rada ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic

II.        p o v ě ř u j e

            funkcí tajemníka konkurzní komise:

            Marcelu Polákovou

III.      s o u h l a s í

            s přizváním odborníka s hlasem poradním:

            PhDr. Petr Klíma, ředitel Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3

IV.       u k l á d á

            1. tajemníkovi konkurzní komise

1.1. seznámit členy konkurzní komise s jejich jmenováním, místem a časem konání komise a programem jednání

Mgr. Martin  B e n d a     Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty                 starostka městské části

Login