Usnesení rady ze dne 29.8.2007 č. 488

K povolení akce s názvem „Tahák 2007“ na nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3 Termín konání akce  pondělí 3.9.2007 od 10:00 hodin do 18:00 hodinOrganizátor akce: 78. skupina SkalkaKontaktní osoba: Josef Hordina, 78. sk. Skalka, Štítného 29, Praha 3

Rada městské části

I.         b e r e  n a  v ě d o m í

žádost o povolení akce s názvem „Tahák 2007“ na nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3
Termín konání akce: pondělí 3.9.2007 od 10:00 hodin do 18:00 hodin
Organizátor akce: 78. skupina Skalka
Kontaktní osoba: Josef Hordina, 78. sk. Skalka, Štítného 29, Praha 3

II.        s c h v a l u j e

konání akce s názvem „Tahák 2007“ na nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3

Termín konání akce: pondělí 3.9.2007 od 10:00 hodin do 18:00 hodin
Organizátor akce: 78. skupina Skalka
Kontaktní osoba: Josef Hordina, 78. sk. Skalka, Štítného 29, Praha 3

III.      u k l á d á

            1. vedoucí OOS

            1.1. zaslat toto usnesení pořadatelům akce

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části