Usnesení rady ze dne 15.8.2007 č. 429

k revokaci usnesení Rady městské části č. 399 ze dne 18.7.2007 -  vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137

Rada městské části

I.         r e v o k u j e

            bod II. takto:

            bere na vědomí, že příspěvkovou organizaci Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137 bude od 1.8.2007 do doby jmenování nového ředitele řídit zástupce statutárního orgánu paní Vladimíra Vaněčková

Mgr. Jan Šmíd                Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty           starostka městské části