Usnesení rady ze dne 24.10.2007 č. 574

ke zrušení usnesení RMČ č. 551 ze dne 10.10.2007 ke smlouvě o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Rada městské části

I.         r u š í

usnesení RMČ č. 551 ze dne 10.10.2007 ke smlouvě o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části