Usnesení rady ze dne 24.10.2007 č. 570

k odvolání Mgr. Ivany Šťastné z funkce tajemníka sociální a zdravotní komise Rady městské části a jmenování PhDr. Jany Hromádkové do funkce tajemníka sociální a zdravotní komise Rady městské části 

Rada městské části 

I.         o d v o l á v á

Mgr. Ivanu Šťastnou z funkce tajemníka sociální a zdravotní komise Rady městské části 

II.        j m e n u j e           

PhDr. Janu Hromádkovou do funkce tajemníka sociální a zdravotní komise Rady městské části 

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části