Usnesení rady ze dne 10.10.2007 č. 546

k vyhodnocení výběrového řízení na byt Pod Lipami 7/2665, byt č. 21

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

1. uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou s účastníkem umístěným na prvním místě výběrového řízení s XXXXXXXXX, U Kněžské louky 16, Praha 3 za podmínek, které nabídl, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

2. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou s účastníkem umístěným na druhém místě výběrového řízení s XXXXXXXXX, Biskupcova 75, Praha 3 za podmínek, které nabídla, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

3. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu  určitou s účastníkem umístěným na třetím místě výběrového řízení s XXXXXXXXX, Tučkova 32, Brno za podmínek, které nabídl, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

4. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu  určitou s účastníkem umístěným na čtvrtém místě výběrového řízení s XXXXXXXXX, Na Vrcholu 7, Praha 3 za podmínek, které nabídl, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

5. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu  určitou s účastníkem umístěným na pátém místě výběrového řízení s XXXXXXXXX, Biskupcova 89, Praha 3 za podmínek, které nabídla, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

II.        u k l á d á

            1. vedoucí OBNP

            1.1. uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I.

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části