Usnesení rady ze dne 19.12.2007 č. 700

k rezignaci Zdeňka Lochmana z funkce člena a předsedy Komise pro dostavbu fotbalového areálu a „komerční zóny“ Seifertova ulice

č. j.:781/2007

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

U S N E S E N Í

č. 700

ze dne 19.12.2007

k rezignaci Zdeňka Lochmana z funkce člena a předsedy Komise pro dostavbu fotbalového areálu a „komerční zóny“ Seifertova ulice

Rada městské části

I.       b e r e  n a  v ě d o m í

rezignaci Zdeňka Lochmana z funkce člena a předsedy Komise pro dostavbu fotbalového areálu a „komerční zóny“ Seifertova ulice

II.      o d v o l á v á

         Zdeňka Lochmana z funkce člena a předsedy Komise pro dostavbu fotbalového areálu a „komerční zóny“ Seifertova ulice

Mgr. Martin Benda                            Milena Kozumplíková

zástupce starosty městské části      starostka městské části