Usnesení rady ze dne 19.12.2007 č. 695

k vyhodnocení výběrového řízení na byt č. 21, Jičínská 49/1786 

č. j.:777/2007

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

U S N E S E N Í

č. 695

ze dne 19.12.2007

k vyhodnocení výběrového řízení na byt č. 21, Jičínská 49/1786

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

1.  uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok s účastníkem umístěným na prvním místě výběrového řízení Danou Jelínkovou, Všestary 111 za podmínek, které nabídla a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu smlouvy

2.  v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok s účastníkem umístěným na druhém místě výběrového řízení Lucií Cieslarovou, Čajkovského 1710, Praha 3 za podmínek, které nabídla a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu smlouvy

3.  v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok s účastníkem umístěným na třetím místě výběrového řízení Veronikou Matějkovou, Na Vápence 21,  Praha 3 za podmínek, které nabídla a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu smlouvy

4.  v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok s účastníkem umístěným na čtvrtém místě výběrového řízení Michalem Tomsem, Archeologická 1884, Praha 5 za podmínek, které nabídl a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu smlouvy

5.  v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok s účastníkem umístěným na pátém místě výběrového řízení Barborou Conkovou, nám. J. z Lobkovic 18, Praha 3 za podmínek, které nabídla a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu smlouvy

II.        u k l á d á

1.         vedoucí OBNP

1.1.uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I.

Mgr. Martin Benda                              Milena Kozumplíková

zástupce starosty městské části       starostka městské části