Usnesení rady ze dne 19.12.2007 č. 694

k vyhodnocení výběrového řízení na byt č. 7, Lucemburská 42/1869

č. j.:776/2007

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

U S N E S E N Í

č. 694

ze dne 19.12.2007

k vyhodnocení výběrového řízení na byt č. 7, Lucemburská 42/1869

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

1.  uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok s účastníkem umístěným na prvním místě výběrového řízení Marií Nečasovou, Ruská 106/788, Praha 10 za podmínek, které nabídla a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu smlouvy

2.  v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok s účastníkem umístěným na druhém místě výběrového řízení
Kateřinou Pindejovou, Biskupcova 74, Praha 3 za podmínek, které nabídla a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu smlouvy

3.  v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok s účastníkem umístěným na třetím místě výběrového řízení Karlem Třískou, Pod Sychrovem 1114/46, Praha 10 za podmínek, které nabídl a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu smlouvy

4.  v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok s účastníkem umístěným na čtvrtém místě výběrového řízení Janou Babkovou, Lýskova 2067, Praha 5 za podmínek, které nabídla a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu smlouvy

5.  v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok s účastníkem umístěným na pátém místě výběrového řízení
Vlastimilem Němcem, V Horní Stromce 1, Praha 3 za podmínek, které nabídl a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu smlouvy

6.  v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok s účastníkem umístěným na šestém místě výběrového řízení
Bc. Markétou Pluhařovou, Harantova 315/3, Klatovy za podmínek, které nabídla a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu smlouvy

7.  v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok s účastníkem umístěným na sedmém místě výběrového řízení
Miroslavem Teplým, Sudoměřská 35, Praha 3 za podmínek, které nabídl a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu smlouvy

8.  v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok s účastníkem umístěným na osmém místě výběrového řízení Pavlem Jedličkou, Jičínská 3, Praha 3 za podmínek, které nabídl a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu smlouvy

II.        u k l á d á

1. vedoucí OBNP

1.1.uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I.

Mgr. Martin Benda                              Milena Kozumplíková

zástupce starosty městské části        starostka městské části