Usnesení rady ze dne 19.12.2007 č. 693

k vyhodnocení výběrového řízení na byt č. 30, Lucemburská 40/1856

č. j.:775/2007

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

U S N E S E N Í

č. 693

ze dne 19.12.2007

k vyhodnocení výběrového řízení na byt č. 30, Lucemburská 40/1856

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

1.  uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou  1 rok s účastníkem umístěným na prvním místě výběrového řízení Zdeňkem Prázdným, Dunovského 185/15, Praha 4 za podmínek, které nabídl a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu smlouvy

2.  v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok s účastníkem umístěným na druhém místě výběrového řízení Markétou Šimkovou, Hraničná 180, Janov n./Nisou za podmínek, které nabídla a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu smlouvy

3.  v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok s účastníkem umístěným na třetím místě výběrového řízení Veronikou Hlídkovou, Za Poříčskou bránou 281/15, Praha 8 za podmínek, které nabídla a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu smlouvy

4.  v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou  1 rok s účastníkem umístěným na čtvrtém místě výběrového řízení Ivetou Černou, Na Vrcholu 2481/12, Praha 3 za podmínek, které nabídla a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu smlouvy

5.  v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok s účastníkem umístěným na pátém místě výběrového řízení Hanou Kubátovou, Vnoučkova 2007, Benešov u Prahy za podmínek, které nabídla a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu smlouvy

6.  v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok s účastníkem umístěným na šestém místě výběrového řízení Jiřím Šimákem, Na Bělidle 64/3, Praha 5 za podmínek, které nabídl a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu smlouvy

II.        u k l á d á

1.         vedoucí OBNP

1.1.uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I.

Mgr. Martin Benda                          MilenaKozumplíková

zástupce starosty městské části    starostka městské části