Usnesení rady ze dne 21. 11. 2007 č. 635

k volným bytům

 

Rada městské části

 

 

I.       b e r e   n a  v ě d o m

tyto volné byty:  

         

Habrová 8/2657, byt č. 25, I. kat.            50,1 m2 (disp.právo MV ČR-usn.č.598 z 27.9.2006)

 

Písecká 18/2023B, byt č. 15, I. kat.       66,0 m2

 

Jičínská 49/1786, byt č. 4, I. kat.           48,4 m2

                                                                                                                            

Jeseniova 31/1063, byt č. 21, I. kat.       37,3 m2

            

Kubelíkova 64/717, byt č. 3, I. kat.         64,0 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

         

Písecká 18/2023B, byt č. 10, I. kat.                   54,8 m2

         

Písecká 18/2023B, byt č. 12, I. kat.                   65,7 m2

         

Vinohradská 130/1921B, byt č.1, I.kat    67,9 m2

         

Koněvova 108/1497, byt. č. 16, II. kat.     45,1 m2  

         

Nitranská 16/1043V, byt č.2, III. kat.       24,5 m2

         

Řipská 26/709V, byt č. 12, II. kat.           48,1 m2

         

Jičínská 5/1748, byt č. 11, III. kat.           51,8 m2

          

Baranova 6/1899, byt č. 47, I. kat.           29,5 m2

         

         

II.      p o v ě ř u j e

 

          1. vedoucí OBNP

1.1. vypsat výběrové řízení

               

Jičínská 49/1786, byt č. 4, I. kat.           48,4 m2                                                                                                             

                      

Jeseniova 31/1063, byt č. 21, I. kat.       37,3 m2   

               

Kubelíkova 64/717, byt č. 3, I. kat.          64,0 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

               

Písecká 18/2023B, byt č. 10, I. kat.       54,8 m2

               

Písecká 18/2023B, byt č. 12, I. kat.       65,7 m2

               

Písecká 18/2023 B, byt č. 15, I. kat.      66,0 m2

               

Vinohradská 130/1921B, byt č.1, I.kat  67,9 m2

 

 

III.        p o s t u p u j e

 

1. bytové komisi

           1.1. k návrhu na přidělení odsouhlaseným žadatelům

                 

Habrová 8/2657, byt č. 25, I. kat.                        50,1 m2 (disp.právo MV ČR-usn.č.598 z 27.9.2006)                                                                                                                                                                                        

                 

Koněvova 108/1497, byt. č. 16, II. kat.                45,1 m2  

                  

Nitranská 16/1043V, byt č.2, III. kat.                   24,5 m2

                 

Řipská 26/709V, byt č. 12, II. kat.                        48,1 m2

                  J

ičínská 5/1748, byt č. 11, III. kat.                          51,8 m2

 

 

           1.2. k návrhu na přidělení v ústupovém bydlení

                 

Baranova 6/1899, byt č. 47, I. kat.                    29,5 m2

 

 

 

Mgr. Martin  B e n d a                      Milena  K o z u m p l í k o v á

zástupce starosty městské části      starostka městské části