Usnesení rady ze dne 21. 11. 2007 č. 632

k celoplošnému úklidu vybraných chodníků a parků na Městské části Praha 3

Rada městské části

 

 

I.          s c h v a l u j e

 

1. zajištění celoplošného úklidu vybraných chodníků a parků v období od 1.1.2008 do 31.3.2008

2.  zadat zajištění těchto prací společnosti Veros spol. s r. o., U Průhonu 29/42, 170 00 Praha 7, IČ 25604601 za celkovou cenu ve výši 228.291 Kč bez DPH

 

 

II.         u k l á d á

 

            1. vedoucímu OTSMI

            1.1. uvedené práce objednat

 

 

        

Mgr. Martin  B e n d a                      Milena  K o z u m p l í k o v á

zástupce starosty městské části      starostka městské části