Usnesení rady ze dne 18. 4. 2007 č. 215

k žádosti o udělení jednorázové výjimky z § 3 odst. 2 písm. c) obecně závazné vyhláškyhl. m. Prahy č. 6/2001 Sb., o ochraně veřejné zeleně pro Občanské sdružení Parukářkana akci – lidové oslavy  „Pálení čarodějnic“ konané ve veřejné zeleni na vrchu sv. Kříže dne 30. 4. 2007 od 19,00 hodin do 21,00 hodinAkci zajišťuje: Občanské sdružení Parukářka, Pod Parukářkou 2760/10, Praha 3

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

žádost o udělení jednorázové výjimky z § 3 odst. 2 písm. c) obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 6/2001 Sb., o ochraně veřejné zeleně pro Občanské sdružení Parukářka na akci – lidové oslavy  „Pálení čarodějnic“ konané ve veřejné zeleni na vrchu sv. Kříže dne 30. 4. 2007 od 19,00 hodin do 21,00 hodin
Akci zajišťuje: Občanské sdružení Parukářka, Pod Parukářkou 2760/10, Praha 3

II.        n e s o u h l a s í

s udělením jednorázové výjimky z § 3 odst. 2 písm. c) obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 6/2001 Sb., o ochraně veřejné zeleně pro Občanské sdružení Parukářka na akci – lidové oslavy  „Pálení čarodějnic“ konané ve veřejné zeleni na vrchu sv. Kříže dne 30. 4. 2007 od 19,00 hodin do 21,00 hodin
Akci zajišťuje: Občanské sdružení Parukářka, Pod Parukářkou 2760/10, Praha 3

III.      u k l á d á

            1. vedoucí OOS

            1.1. zaslat toto usnesení pořadatelům akce

Mgr. Martin  B e n d a      Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty          starostka městské části