Usnesení rady ze dne 18. 4. 2007 č. 211

ke zrušení usnesení Rady městské části č. 194 ze dne 4. 4. 2007 k prodeji stávajících bytových jednotek v budově čp.  2563, 2562, 2561, 2560, 2559, 2558, 2571, 2572, 2573 vše v k. ú. Žižkov  dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3,Pod Lipami 29, 31, 33, 35, 37, 39, 46, 48, 50

Rada městské části

I.         r u š í

usnesení Rady městské části č. 194 ze dne 4. 4. 2007 k prodeji stávajících bytových jednotek v budově čp.  2563, 2562, 2561, 2560, 2559, 2558, 2571, 2572, 2573 vše v k. ú. Žižkov  dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3, Pod Lipami 29, 31, 33, 35, 37, 39, 46, 48, 50

Mgr. Martin  B e n d a      Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty          starostka městské části