Usnesení rady ze dne 18. 4. 2007 č. 210

k volným nebytovým prostorám

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

tyto volné nebytové prostory:

Roháčova 34/297 – GS č. 25.14,14,14 m2

Ondříčkova 37/391 – GS č. 25.226, 11,00 m2

Táboritská 0/16A – GS č. 72, 11,41 m2

Táboritská 0/16A – GS č. 12, 15,00 m2

Boleslavská 18/2009, 18,02 m2

Žerotínova 41/1489, 24,00 m2

Baranova 11/1833, 142,00 m2

Jeseniova 39/450 – Atelier, 69,57 m2

Hollarovo nám. 13/351V, 73,00 m2

Jana Želivského 18/1768 – Atelier, 22,22 m2

II.        u k l á d á

            1. vedoucí OBNP ve spolupráci s komisí obchodních aktivit

            1.1. vypsat výběrové řízení na výše jmenované nebytové prostory

Mgr. Martin  B e n d a      Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty          starostka městské části