Usnesení rady ze dne 18.7.2007 č. 424

k návrhu řešení vlastnictví zbývajících nepřevedených jednotek a spoluvlastnictví společných částí domu dle zákona č. 72/1994 Sb.

Rada městské části

I.                   p o v ě ř u j e

1.  firmu Správa komunálního majetku Praha 3, a. s.

1.1. prověřit a předložit návrh řešení vlastnictví zbývajících nepřevedených jednotek a spoluvlastnictví společných částí domu dle zákona
č. 72/1994 Sb.

1.2. při zpracování podkladů k bodu I./1.1. spolupracovat s Odborem majetku ÚMČ

II.                u k l á d á

1.      vedoucí OMA

1.1. spolupracovat s firmou Správa komunálního majetku Praha 3, a. s. při zpracování podkladů k bodu I./1.1.¨

Zdeněk  L o c h m a n     Milena  K o z u m p l í k o v á
  zástupce starosty           starostka městské části